Personal data protection

Personal data protection

Správca a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba správcovi ....................... (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č.101 /2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať na účely obchodnej činnosti s poskytovateľom dát. Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu neurčitú.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.
 • Osobné údaje môže spracovávať aj poskytovateľ webhostingu: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika.
 • Inému spracovateľovi sa údaje neposkytujú.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Contact us

If you are interested in our products, do not hesitate to contact us.

General information
Message
Consent

Company Profile

Currently, the company has an annual turnover of 3.31 million. EUR with an increasing trend. We cooperate closely with more than 10 large companies in the surrounding countries in various fields. We are a company that respects sustainable and renewable resources. We try to behave ecologically and responsibly towards nature, therefore we participate in the development of new technologies in the processing of wood. Today, more than in the past, it is important to take care of the lungs of humanity - forests. By participating in projects that are supposed to reduce the need for wood, we try to contribute to the protection of forests and to the efficiency of the process of using wood in Slovakia and in the world. We hold the FSC certificate as a supplier of FSC materials.


History


Socially responsible company

For several years in a row, we are holders of socially responsible company certificate and a stable Slovak company certificate for companies with more than 20 years of tradition. We had been also announced as creditworthiness company.