Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Správca a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba správcovi ....................... (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č.101 /2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať na účely obchodnej činnosti s poskytovateľom dát. Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu neurčitú.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.
 • Osobné údaje môže spracovávať aj poskytovateľ webhostingu: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika.
 • Inému spracovateľovi sa údaje neposkytujú.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak Vás náš sortiment zaujal, neváhajte nás kontaktovať.

Základné údaje
Správa
Súhlas

Profil spoločnosti

V súčasnosti má spoločnosť ročný obrat 3,31 mil. EUR s rastúcim trendom. Úzko kooperujeme s viac ako 10 veľkými spoločnosťami v okolitých krajinách v rôznych oblastiach. Sme spoločnosť, ktorá rešpektuje trvalo udržateľné a obnoviteľné zdroje. Snažíme sa správať ekologicky a zodpovedne k prírode, preto sa podieľame na vývoji nových technológií v spracovaní drevnej hmoty. Dnes viac ako v minulosti je dôležité sa starať o pľúca ľudstva – lesy. Účasťou v projektoch, ktoré majú znižovať potrebu drevnej hmoty sa snažíme prispieť k ochrane lesov a k zefektívneniu procesu využitia drevnej hmoty na Slovensku a vo svete. Sme držiteľmi certifikátu FSC ako dodávateľ FSC materiálov.


História


Sme spoločensky zodpovedný podnik

Už niekoľko rokov za sebou získavame certifikáty ako Bonitný podnik, Spoločensky zodpovedný podnik a Stabilný slovenský podnik s viac ako 20 ročnou tradíciou.